Wśród potencjalnych korzyści wynikających z przejęcia bank wymienił
m.in. Akwizycję bazy klientów, synergie biznesowe i dywersyfikacje
geograficzną. W IV kwartale nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,2 mld
zł, podczas gdy obniżki cen w sklepach w wielkiej brytanii we wrześniu były najszybsze rok wcześniej była na poziomie 4,3 mld zł, a w III
kwartale 2022 roku wynosiła 1,5 mld zł. Koszty banku w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosły 1.754 mln zł,
czyli były zgodne z oczekiwaniami (1.742,3 mln zł). Koszty wzrosły 12
proc.

  • Skarb Państwa ma 49,9 proc.
  • Unia Europejska przekazała spółce Meta z Markiem Zuckerbergiem na czele, że ma dwadzieścia cztery godziny na podjęcie działań przeciwdziałających szerzeniu się materiałów dezinformacyjnych o ataku Hamasu na Izrael.
  • Jak poinformowała, rząd nie bierze pod uwagę wprowadzenia pakietu ratunkowego dla SVB, by uniknąć „zarażenia” sektora bankowego.
  • Bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego, w którym KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2022 rok.

Odpisy spadły 24 proc. Wynik z prowizji i opłat w 2022 r. Głównie dzięki dochodom z działalności bankowej. Marża odsetkowa w IV kwartale wzrosła do 4,29 proc.

Aby skutecznie stosować strategię dywidendową, trzeba znać daty ustalenia prawa do dywidendy oraz sposób rozliczania akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Warto też śledzić wielkość poszczególnych dywidend, aby określić aplikacja amarkets: dostęp do rynków finansowych czy aktualny kurs akcji jest wystarczająco atrakcyjny. Dodała, że rynek czekał będzie na rekomendacje KNF dotyczące buforów stress-testowych i od ich restrykcyjności zależał będzie ostateczny poziom możliwej wypłaty dywidendy.

– Chcemy stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym – mówi Paweł Gruza, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu. Bank zamierza wdrożyć rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej. Chce wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank podał w piątek, że w 2023 roku zakłada wzrost porównywalnego
wyniku odsetkowego dzięki efektowi bazy oraz wzrostowi wolumenów.

Największy polski bank rusza na podbój kolejnego rynku

Bank miał 3 332,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. Wyniósł mln zł wobec mln zł zysku rok wcześniej. Poniżej konsensus na wskaźniki wypłaty dywidendy przez banki z zysku osiągniętego w 2021 roku.

To oznacza, że instytucje takie jak mBank czy Millennium nie mają szans na wypłatę dywidend (szczególnie dotyczy to tego drugiego, bo najpewniej zanotuje dużą stratę w 2021 r.). Także akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie dywidendy. Tu jednak kwoty i proporcje oraz stopa dywidendy są zdecydowanie niższe. Do inwestorów giełdowych trafi bowiem tylko 200 mln zł z zysku osiągniętego w 2022 r., który wyniósł 3,53 mld zł. Pozostała część ubiegłorocznego zarobku – czyli ponad 3,3 mld zł – zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

  • Wśród potencjalnych korzyści wynikających z przejęcia bank wymienił
    m.in.
  • Podział zysku jest zgodny z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki.
  • Odpisy spadły 24 proc.
  • Podtrzymanie jego polityki z ostatnich lat przy oczekiwanych wymogach KNF oznaczałoby wypłatę połowy zysku, czyli inwestorzy mogą liczyć na łącznie około 1,1 mld zł, co dałoby 8,7 zł na akcję i stopę dywidendy sięgającą 3,3 proc.

Bardziej złożona jest kwestia dywidendy w PKO BP. Walne zgromadzenie największego polskiego banku zdecydowało w środę o przeznaczeniu z zysku osiągniętego w 2022 r. Kwoty 1,63 mld zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej. Zdecydowali ponadto, że pozostała część zysku osiągniętego w 2022 r., czyli drugie 1,63 mld zł, pozostało niepodzielone. Taki sposób podziału zysku jest zgodny z wcześniejszą rekomendacją zarządu banku.

GPW: Przegląd informacji ze spółek, 11 października 2023 r.

W przypadku Santandera dużą dozę niepewności niosą franki, i to już w zakresie oszacowania zysku, jaki może wypracować w całym roku. Po trzech kwartałach ma prawie 920 mln zł zysku netto, ale powtórzenie w IV kwartale dobrego rezultatu z III kwartału (540 mln zł) będzie uzależnione od niskich rezerw frankowych. Z drugiej strony wynik może zostać zasilony sfinalizowaną kilka dni temu sprzedażą udziałów w spółkach ubezpieczeniowych Aviva. Załóżmy jednak, że w całym roku Santander wypracuje 1,4 mld zł zysku. Polityka KNF sugeruje, że będzie w stanie wypłacić w przyszłym roku 30 proc. Zysku (wskaźnik wypłaty obniża portfel frankowy), co oznaczałoby transfer do akcjonariuszy 400 mln zł.

Analitycy: PKO BP powróci do wypłaty dywidendy, Handlowy z najwyższym wskaźnikiem wypłaty

Na walor przypadłoby wtedy 4,1 zł i dałoby to około 1,2 proc. Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok określone w stanowisku KNF z grudnia 2021 roku w sprawie polityki dywidendowej w 2022 roku instytucji nadzorowanych. Bank w strategii zakłada zdolność do wypłaty dywidendy/skupu akcji. PKO BP przeznaczył na dywidendę 2,287 mld zł, czyli 1,83 zł brutto na akcję. “Intencją banku jest wypłata dywidendy w 2023 roku z zysku netto roku. Rekomendacja zarządu banku w sprawie dywidendy zostanie ustalona
po otrzymaniu od KNF indywidualnego zalecenia dotyczącego polityki
dywidendowej” – napisano w raporcie rocznym. Walne zgromadzenie PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 5,50 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2022 r.

Pekao wypracować może 2,1 mld zł zysku netto i gdyby znowu był w stanie wypłacić 75 proc. Rocznego zarobku, do inwestorów trafiłoby niemal 1,6 mld zł. To oznacza 6 zł na walor i stopę dywidendy rzędu 5,1 proc.

Wystarczy kliknąć w nazwę spółki na poniższej liście lub znaleźć ją w wyszukiwarce dostępnej w prawym górnym rogu strony. Dla wielu inwestorów dywidendy są podstawową przesłanką inwestowania w akcje. Dywidenda jest bowiem wypłatą z zysku rocznego spółki, przekazywaną w gotówce na rachunek inwestora.

Jako 25-latek musiał ogłosić bankructwo. Spełnił “amerykański sen”, dzisiaj jego ubrania zna cały świat

W czerwcu ZWZ PKO BP zdecydowało o przeznaczeniu z zysku osiągniętego
w 2022 roku kwoty 1,63 mld zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na
wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej. Akcjonariusze
zdecydowali ponadto, że pozostała część zysku osiągniętego w 2022 roku,
czyli kwota 1,63 mld zł pozostanie niepodzielona. Dywidenda wynosi 1,83 PLN brutto na jedną akcję.

Deklaruje, że poprawi doświadczenia klientów poprzez dalszą transformację kultury organizacyjnej. Sieć oddziałów i agencji ma pozostać kluczowym kanałem relacji z bardziej tradycyjnymi i hybrydowymi klientami. Przy czym sieć ok. 150 oddziałów zostanie zmodernizowana do „najnowszych szef skarbu, philip hammond, wygłosił przemówienie standardów” w celu zwiększenia poziomu zadowolenia klientów. “Dostęp do szerokiej bazy klientów sprawia, że
możemy osiągać wysokie korzyści nie tylko przejmując podmioty bankowe,
ale również biznesy o wysokich synergiach z bankowością” – napisał bank w
prezentacji.

Z ankiety PAP Biznes przeprowadzonej wśród 8 bankowych analityków wynika, że najwyższy wskaźnik wypłaty dywidendy za 2021 rok powinien mieć Bank Handlowy, który przeznaczy na dywidendę cały, lub prawie cały ubiegłoroczny zysk. Zysku za 2021 rok trafić ma na dywidendę z Banku Pekao, a 50 proc. Z ING Banku Śląskiego oraz PKO BP. W przypadku Santander Banku Polska konsensus wskaźnika wypłaty dywidendy wynosi 30 proc. Rynek spodziewa się, że mBank, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas BP nie wypłacą dywidendy za 2021 rok.

Łącznie na dywidendę dla akcjonariuszy trafi prawie 6,4 mld zł. Podział zysku jest zgodny z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki. Pozostałą kwotę z zysku za 2022 r., czyli 20,9 mld zł, Orlen przeznaczy na kapitał zapasowy. Dywidenda wypłacana jest z zysku jednostkowego, który w 2022 r. Z kolei zarobek całej grupy kapitałowej wyniósł rekordowe 33,6 mld zł. Niedawno, inwestorzy mogli zapoznać się z prognozami, opisującymi szacunkowe wyniki banków w II kwartale 2023 roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *